Námořníci a piráti obvzláště jsou známí svoji pověrčivostí. Je tomu tak snad pro nebezpečnost jejich povolání. Co je tedy třeba dodržovat, aby se námořník vrátil bezpečně do přístavu?

Žádné banány na palubě
Převážet banány je zlé znamení. Ze ztracených lodí v Karibském moři jich zdaleka nejvíc bylo takových, které převážely náklad banánů.

Žádné ženy na palubě
Ženy přinášejí neštěstí protože rozptylují námořníky a odvádějí jejich pozornost od námořnických povinností. Na druhou stranu, vyřezaná figurína nahé ženy na přídi lodi sloužila jako zdroj štěstí. Její nahota má zahanbit a uklidnit přicházející bouře, a otevřené oči mají vést námořníky do bezpečného přístavu.

Syn děla
Chlapec narozený na lodi je nazýván Syn děla, protože dělová paluba je nevhodnějším místem s nejvíce soukromím, aby žena mohla porodit. Chlapec narozený na palubě lodi je vnímán jako dobré znamení.

Změna jména lodi
Je špatným znamením změnit jméno lodi. Od chvíle, kdy je loď pojmenována a poktřena roste a vytváří si vlastní osobnost, povahu a mysl. Pokud je loď přejmenována, je naprosto nezbytné vykonat obřad od-jmenování. Ten může být proveden tak, že je staré jméno napsáno na kus papíru, ten je vložen do dřevěné truhličky a i s ní spálen. Popel pak musí být vhozen do moře.

Třináct námořníků
Je řečeno, že posádka nesmí mít třináct členů, protože je to strašně, ale strašně špatné znamení.

Smrtelná slova
Je zcela nezbytné vyhýbat se během pobytu na moři určitým slovům a frázím, jinak nelze zajistit bezpečný návrat do přístavu. Patří mezi ně například slova jako “sbohem” nebo “utopený”. Pokud někdo poptřeje druhému “hodně štěstí” přinese to smůlu. Jedinou možností, jak kletbu odvrátit, je utopit v moři krev. Rána do nosu tak problém obvykle vyřeší.